nasz żłobek grupa 2 grupa 3 grupa 1
MENU
Informacje

Informacje na temat naboru można znaleźć na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/nabor/

Informacje na temat zasad naboru można znaleźć na stronie
Żłobków Miejskich
Informator
Witamy na stronie internetowej żłobka nr 3 USZATEK

Żłobek nr 3 „Uszatek” to żłobek publiczny działający nieprzerwanie od 4.04.1978. Placówka zlokalizowana jest w dzielnicy Pomorzany, dysponuje 95 miejscami limitowymi dla dzieci od 4 m.ż do 3 r. ż. Żłobek posiada 3 grupy wiekowe, każda grupa posiada oddzielną jadalnie, sypialnie, bawialnie. „Uszatek” funkcjonuje w systemie dwuzmianowym czynny jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do 20.00. Świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.Bon opiekuńczy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 8 września 2015r., od stycznia 2016r. zostanie wprowadzony w naszym mieście tzw. bon opiekuńczy. Ma on dotyczyć opieki nad dziećmi w wieku od 13 do 36 miesięcy. Świadczenie ma być wypłacane miesięcznie rodzinie, która spełnia określone warunki, m.in. posiada Szczecińską Kartę Rodzinną, co najmniej dwoje dzieci, uzyskuje dochód miesięczny mniejszy niż 1922 zł (netto) jednego członka rodziny. W okresie pobierania świadczenia dziecko nie może oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. O świadczenie będą mogli ubiegać się także rodzice bliźniąt czy trojaczków. Wsparcie przysługuje tylko na legalne i udokumentowane formy opieki, np. żłobek niepubliczny, klubik dziecięcy, opiekuna dziecięcego, legalnie zatrudnioną nianię. Wnioski będzie można składać już od grudnia 2015r.

Uchwała Rady Miasta dot. bonu opiekuńczego jest zamieszczona w dziale AKTY PRAWNE.Odpłatność za żłobek

Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Szczecin program "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków miejskich lub korzystających z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się:

1) o 50% za drugie dziecko,
2) o 75% za trzecie dziecko,
3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Żródło: Uchwała Rady Miasta

Copyright by www.uszatek.szczecin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.