Aktualności

Ospa

Informuję, że 30.04.2018r. na grupie I został zgłoszony medycznie potwierdzony przypadek ospy wietrznej (choroba zakaźna). Proszę obserwować dzieci.

Żłobek zastępczy

Podania o umieszczenie dziecka w żłobku zastępczym w okresie przerwy urlopowej w lipcu mogą składać rodzice, którzy nie mają możliwości w tym czasie wykorzystać urlopu wypoczynkowego. Fakt ten muszą potwierdzić zaświadczeniami z zakładów pracy.
Podania o żłobek zastępczy (wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy o braku możliwości skorzystania z urlopu w lipcu ) należy składać u dyrektora placówki do 30 maja 2018r.

Diagnoza logopedyczna

Wszystkie dzieci odchodzące do przedszkola będą miały przeprowadzoną diagnozę logopedyczną (w maju 2018r, dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie). Do wykonania badania potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, której druk będzie dostępny na grupie II i III.

40- lecie żłobka

4 kwietnia 2018r. nasz żłobeczek obchodzi 40-lecie. Tego dnia w żłobku będzie bal, konkursy i wiele innych atrakcji. Chętnych Rodziców prosimy o przyniesienie poczęstunku w postaci owoców (2-3 owoce ) i zdrowych napojów (soki, woda). Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

Zdjęcia do tablo

6 kwietnia 2018r (piątek) . od. godz. 9:00 będą wykonywane zdjęcia do tablo dla dzieci odchodzących do przedszkola. Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

Warsztaty wielkanocne

23 marca 2018r. na grupa I przygotowała warsztaty wielkanocne dla dzieci i Rodziców. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali ozdoby świąteczne. Zdjęcia już wkrótce w galerii.

Projekt RPO

Informuję, że od 1 kwietnia 2018r. do 7 maja 2018r. będą przyjmowane wnioski do projektu RPO.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu RPO pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” uruchomi w 2018 roku 70 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Nowe miejsca będą uruchomione w żłobkach:

  1. Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc
  2. Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca
  3. Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1) są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2) są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.