Aktualności

Zdjęcia do tablo

6 kwietnia 2018r (piątek) . od. godz. 9:00 będą wykonywane zdjęcia do tablo dla dzieci odchodzących do przedszkola. Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

Warsztaty wielkanocne

23 marca 2018r. na grupa I przygotowała warsztaty wielkanocne dla dzieci i Rodziców. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali ozdoby świąteczne. Zdjęcia już wkrótce w galerii.

Projekt RPO

Informuję, że od 1 kwietnia 2018r. do 7 maja 2018r. będą przyjmowane wnioski do projektu RPO.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu RPO pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” uruchomi w 2018 roku 70 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Nowe miejsca będą uruchomione w żłobkach:

  1. Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc
  2. Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca
  3. Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1) są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2) są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.

Powitanie Wiosny

21 marca (środa) odbędzie się w naszym żłobku impreza z okazji Powitania Wiosny. Prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na zielono.

Catering do piątku

Informuję, że z przyczyn niezależnych od nas catering został przedłużony do piątku. Od poniedziałku 12 marca kuchnia żłobka będzie już na pewno czynna.

Odwołane filmowanie na gr.1

Z uwagi na niską frekwencję dzieci jutrzejsze filmowanie na grupie I zostaje odwołane i przeniesione na następny czwartek, tj. 15.03.

Film na grupie II będzie kręcony w poniedziałek 12 marca.

Filmowanie w poniedziałek 05.03 odwołane

Z powodu niskiej frekwencji dzieci film „Mój dzień w żłobku”, który miał być nagrywany w poniedziałek na grupie 2 (plus rytmika i angielski gr. 1 i 3) jest odwołany z powodu niskiej frekwencji dzieci (będzie nagrywany w przyszłym tygodniu, o czym poinformuję). Film w środę (gr 3) i czwartek (gr 1) będzie uzależniony od liczby dzieci.

Catering c.d

Drodzy Rodzice,

z przyczyn niezależnych od nas catering w żłobku przedłuży się o 3 dni (do 7 marca 2018r.). Od 8 maca 2018r. kuchnia żłobka będzie już czynna.

Nieobecność dziecka w tym czasie należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 14:00 (np. jak dziecko będzie nieobecne we wtorek, to jego nieobecność musimy zgłosić w poniedziałek najpóźniej do godz. 14:00, nieobecności w poniedziałek zgłaszamy w piątki).

Zgłoszenia o nieobecności dzieci w poniedziałek 05.03.2018r. przyjmowane są do piątku (02.03.2018r.) do godz. 14:00 .

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Jeszcze raz bardzo przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko:referent ds. finansowo-księgowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy
– referent ds. finansowo-księgowych-
w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent ds. finansów- księgowych została wybrana Pani Jolanta Cygiel, zam. Szczecin.

Uzasadnienie:
Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Jolanty Cygiel.
Pani Cygiel spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
W Szczecinie