Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy RPO

13 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 14:30 zapraszamy rodziców dzieci z grupy RPO na zajęcia otwarte– warsztaty świąteczne.