Opłaty za żłobek do 10 grudnia

W związku z końcem roku bardzo proszę, aby opłaty za żłobek wpłynęły najpóźniej 10 grudnia. Bardzo dziękuję .