Akcja „Miś Ratownik”

Drodzy Rodzice,
informuję, że nasz żłobek przyłączył się do akcji policji pt. „Miś Ratownik”. Akcja ma na celu zgromadzenie jak największej liczby pluszowych maskotek. Będą one przekazywane dzieciom uczestniczącym w wypadkach i zdarzeniach, w których niezbędna jest interwencja policji oraz pozostałych służb ratowniczych. Maskotki będą rodzajem pomocy psychologicznej w trudnych chwilach dziecka. Akcja kończy się 25.11.2018r- w Światowy Dzień Misia.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji. Maskotki wkładamy do oznakowanego pojemnika (znajduje się w każdej szatni dzieci) lub zanosimy na grupę.