Podpisywanie umów- informacja dla rodziców dzieci pozostających na kolejny rok w żłobku

Rodziców dzieci pozostających na kolejny rok w żłobku (rocznik 2016, 2017) zapraszam w celu podpisania nowej umowy o świadczenie usług opiekuńczych.  Nowe umowy będą podpisywane codziennie od 11 do 29 czerwca 2018r. w godzinach pracy biura.

Druk umowy można pobrać ze strony naszego żłobka (zakładka: dla rodziców, rozwinięcie: druki). Druki dostępne są również u mnie i na grupach.  Do druków dołączamy zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu.

Leave a comment