Odpłatności w wakacje (lipiec, sierpień)

Rodzice dzieci , które nie będą uczęszczać do żłobka zastępczego w lipcu nie płacą za żłobek w lipcu.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do żłobka zastępczego w lipcu płacą za żłobek w lipcu (od 01.07 do 10.07, na konto naszego żłobka).  Kartki z odpłatnościami dostaną Państwo 29 czerwca 2018r. (ale wpłacamy od 1 lipca).

Wszyscy rodzice płacą za żłobek w sierpniu :)  (na początku sierpnia dostaną Państwo karteczki z odpłatnością za sierpień (pomniejszoną o zwrot stawki żywieniowej za ewentualną nieobecność dziecka w czerwcu).

Rodzice dzieci odchodzących do przedszkola, które będą miały nieobecności w sierpniu dostaną zwrot stawki żywieniowej we wrześniu (na konto).

Rodzice dzieci odchodzących do przedszkola, którzy wiedzą, że ich dziecko przez cały sierpień nie będzie uczęszczać do żłobka proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki do 28 czerwca (w celu wypisu dziecka- wówczas nie będzie trzeba płacić za sierpień :) )

W lipcu i sierpniu nie ma rytmiki i j. angielskiego, więc za te zajęcia nie płacimy (płacimy tylko za Radę Rodziców).

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Leave a comment