Diagnoza logopedyczna

W dniach 7-8 maja 2018r. dzieci odchodzące do przedszkola będą miały przeprowadzoną diagnozę logopedyczną.
7 maj (poniedziałek)- grupa II
8 maj (wtorek)- grupa III
Dzieci nieobecne w tych dniach będą miały diagnozę w późniejszym terminie.

Leave a comment