Projekt RPO

Informuję, że od 1 kwietnia 2018r. do 7 maja 2018r. będą przyjmowane wnioski do projektu RPO.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu RPO pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” uruchomi w 2018 roku 70 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Nowe miejsca będą uruchomione w żłobkach:

  1. Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc
  2. Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca
  3. Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1) są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2) są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.

Leave a comment