Diagnoza logopedyczna

Wszystkie dzieci odchodzące do przedszkola będą miały przeprowadzoną diagnozę logopedyczną (w maju 2018r, dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie). Do wykonania badania potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, której druk będzie dostępny na grupie II i III.

Leave a comment