Informacja dla Rodziców dzieci oczekujących na miejsce w żłobku

W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni:
– posiadający min. 3 dzieci
-posiadający dziecko niepełnosprawne

którzy złożyli już wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka
(przed 18 stycznia 2018 r.) i czekają w kolejce  powinni zgłosić się do żłobków pierwszego wyboru (do 30 marca 2018r.)  i uzupełnić dane dotyczące:
– wielodzietności (w formie pisemnego oświadczenia)
-niepełnosprawności dziecka (przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności).

Leave a comment